สติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก -ไดคัทสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก (13)